Ylä-Kainuun Tarinakartasto

Ylä-Kainuun Tarinakartasto oli Hyrynsalmen kunnan 12/200910/2013 hallinnoima Manner-Suomen maaseudun yleinen kehittämishanke. Yhteistyössä olivat mukana Suomussalmi, Puolanka ja Ristijärvi.

Hankkeessa luotiin fantasiamaailma Ylä-Kainuun luonnonympäristön, kulttuurimaiseman ja maagisen kansanperinteen pohjalta. Kainuulaiset maisemat visualisoitiin vanhoin valokuvin, tarinoin, kuvituksin, sarjakuvin ja kartoin. Kokonaisuus julkaistiin suomeksi ja englanniksi.

Korpimuseo Wildwood Tales on seikkailu, jossa näkymättömät ja hiljaiset maisemat nostetaan näkyviksi. Erityisen arvokkaita ovat sellaiset paikat, joissa yhdistyvät asukkaiden tunnemuistot. Aineisto kerättiin kylissä ja metsissä haastatellen sekä arkistoja penkoen. Tärkeimmät arkistot olivat Kainuun kuntien kotiseutuarkistot, Kansanrunousarkisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Museovirasto ja Oulun maakunta-arkisto.

Teos on myös retkeilyopas, joka ponnistaa hiljaisuudesta, luonnonrauhasta, kulttuuriperinnöstä ja uniikista elämäntavasta. Teos sisältää liveroolipelin, joka houkuttelee kiertämään 313 tarinallista maastokohdetta.  Hanke julkaisuineen toteutettiin yleishyödyllisenä EU-hankkeena. 

 

Teoksen tiedot:

Korpimuseo Wildwood Tales : Matka Ylä-Kainuun maagisiin maisemiin : On the trail of the magical traditions of Upper Kainuu

ISBN: 978–951-98637-6-4

Kustantaja ja hankkeen hallinnoiva taho: Hyrynsalmen kunta
Projektipäällikkö: Satumaarit Myllyniemi
Visuaalinen suunnittelija: Sari Hiltunen
Liveroolipelin ”Julenius-arkiston tutkijat”, ”Fellows of the Julenius Archive” suunnittelija: Eero Tuovinen
Kielenkääntäjä: Mikko Alapuro
Retkeilykarttojen ja verkkokarttasovelluksen suunnittelija: Kari Salonen, Karttatiimi Oy: https://tarinakartasto.karttatiimi.fi/Default.aspx

Ulkoasu: 488 sivua, kuvitettu + 2 retkeilykarttaa. 
Kielet: suomi ja englanti
Retkeilykartat: Hyrynsalmi, Ristijärvi, Suomussalmi ja Puolanka
Painopaikka: Bookwell, Porvoo

Verkkojuttuja mediassa Ylä-Kainuun Tarinakartastosta:

Ylä-Kainuun Tarinakartasto valittiin edustamaan Suomea pohjoismaisella verkkosivustolla, jolla esitellään hyviä elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen käytäntöjä. Sivusto toteuttaa osaltaan Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. https://www.nordicsafeguardingpractices.org/good-practice/upper-kainuu-story-atlas/

Ylä-Kainuun Tarinakartasto kutsuttiin mukaan Museoviraston Aineeton kulttuuriperintö wikipediaan huhtikuussa 2016

Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hanketta esiteltiin Metsähallituksen Metsiin kadonneet -seminaarissa 9.10.2015.

Yle kulttuuriuutiset 3.9.2014

Retkipaikan blogi 19.12.2013

Yle kulttuuriuutiset 19.10.2013

Yle kulttuuriuutiset 11.6.2013

Kaleva 10.1.2010

Jaa somessa